Kijk eens wie daar is...de Notaris

Kijk eens wie daar is...de digitale notaris?

Is de notariele dienstverlening digitaal aan te bieden.

Levenstestament

Goed voorbereid is het halve werk..Het aantal Nederlanders met dementie zal de komende dertig jaar verdubbelen tot 500.000.

Netwerkborrel

VERON-ondernemers zijn welkom op ons kantoor op de eerste netwerkborrel van 2012. Reserveer alvast in uw agenda!

Statuten BV FLEXproof maken

Door invoering van de flexbv-wetgeving komen bestaande statuten in de knel: pas deze op tijd aan; voor de kosten hoeft u het bij ons niet te laten.

Feestelijke opening een succes

De nieuwe opzet en strategie van ons bedrijf is feestelijk met u gedeeld op 18 oktober jongstleden om 14.15 uur. De officiële opening...

Hebt u 26/9 Tros-Radar gezien?

Een akte waarbij voorheen het ouderlijk huis aan een kind werd overgedragen terwijl de ouder er mocht blijven wonen (vruchtgebruik) wordt door de f...

Getoonde resultaten: 1 t/m 6 van 6